Revize elektroinstalace

Naše firma nabízí revizi elektro zařízení, která je především ověřením jeho stavu z hlediska bezpečnosti. Skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení, a následné vypracování revizní zprávy. Celá kontrola proběhne během jedné návštěvy našeho revizního technika, který si s Vámi domluví nejbližší možný termín.

Nepodceňte pravidelnost revizí elektroinstalace

podle vyhlášek musí být elektronické zařízení před uvedením a celou dobu provozu pravidelně podrobováno revizím, údržbě a opravám. Doporučujeme je tedy provádět v předepsaných termínech. Jen pravidelné revize jsou prevencí úrazů a požárů, které způsobují závady na elektroinstalaci podléhající přirozenému stárnutí. Řádnou údržbou se vyhneme závažným poruchám a zajistíme si tak spolehlivost i delší životnost elektrického zařízení. Zanedbáním těchto povinností se majitelé či odpovědné osoby zbytečně vystavují postihům, které vyplývají ze strany Státních orgánů nebo krácenému plnění pojišťovny.

 

Naši elektrikáři vychází z ČSN 331600 ed. 2., jejíž cílem je zajistit zabezpečení ochrany před úrazem elektrickým proudem a zabezpečení ochrany proti požáru. Revize elektrických spotřebičů jsou jedním z dokladů, které jsou vyžadovány kontrolory Státního úřadu inspekce práce. Neváhejte nás proto kontaktovat, garantujeme rychlou revizi, která Vás zbaví všech těchto rizik.

Revize elektrorozvaděčů:

Naše firma dále provádí revize elektrorozvaděčů, rozvoden, rozvodných a jističových skříní, včetně drobných oprav s revizí spojených. Po naší odborné práci nemusíte znovu zvát instalační firmu k odstranění běžných závad. Průběh a uskutečnění revize elektrických rozvaděčů přizpůsobíme Vašim potřebám. Samotné provedení revize provedeme podle stanoveného harmonogramu tak, abychom co nejméně narušili běžný chod Vašeho pracoviště či domácnosti.

 

Revize elektrických zařízení do 1000V

kterou v pravidelných intervalech také ukládá zákon, provádíme pro pracovní stroje, ruční elektrické nářadí, elektrické rozvody, slaboproudé rozvody, zařízení NN, aj. Manipulaci s takto vysokým napětím má na starost pouze proškolený elektrikář silnoproudu. Proto se obraťte na naše zkušené a školené techniky, kteří vám bezpečně a rychle provedou potřebnou revizi. 


Nezávazná poptávka