Instalace hromosvodů

Poohlížíte se po firmě instalující hromosvody? Kontaktujte právě nás, instalace hromosvodů provádíme na novostavbách i stávajících nechráněných budovách, ve velmi krátkém čase a bez větších potíží. Zřízení ochrany před bleskem je na zodpovědnosti každého majitele domu. Pokud stavíte, nebo pokud dosud hromosvod na svém domě nemáte, je jeho montáž užitečným krokem. Hromosvod je celkovou ochranou před přepětím způsobeným bleskem, v případě přímého úderu blesku totiž hrozí nejen riziko mnoha škod na různých zařízeních, ale také riziko požáru. Instalace hromosvodu tak může zabránit škodám na majetku, ale především ohrožení Vašeho života nebo zdraví blízkých osob.

Jak probíhá montáž hromosvodu

Montáž hromosvodu se provádí až po dokončení stavby, ale uzemnění se řeší mnohem dříve. Základový zemnič se umísťuje již do základů po obvodu budoucí budovy. Zemní pásek nebo drát se pokládá po výkopu základů. Proto nepodceňujte správné načasování a obraťte se na naše zkušené techniky, kteří zajistí správné instalování hromosvodu pro Váš bezpečný domov. Hlavním principem zařízení, jako je hromosvod a bleskosvod, jsou tři hlavní části – jímací vedení – většinou v podobě tyčového, hřebenového nebo mřížového zařízení.

Další část tvoří svody, kterých musí být předepsaný počet. Třetí součástí je uzemnění čili vodivé spojení zařízení s podložím. Zemniče mohou mít různou podobu – používají se např. tyčové, paprskové, okružní, základové zemniče. Cena zařízení se odvíjí od použitých materiálů (např. pozinkovaná měď), ale investice do tohoto ochranného zařízení se v porovnání s možnými způsobenými škodami rozhodně vyplatí. Revize hromosvodů je další důležitý aspekt, který nedoporučujeme zanedbávat. Nechte tedy kontrolu na nás a našich zkušených technicích.

U hromosvodů se kontroluje stav jímačů, všechny spoje a zemniče. Kontroly jsou pravidelné po dvou až pěti letech (podle typu objektu) v podobě revize, výjimečná revize zařízení by měla proběhnout po každém úderu blesku. Podle potřeby mohou být snímače vyměněny, svody přitaženy apod. Pouze pravidelná revize nám ověří plnohodnotnou funkčnost zařízení.

Novinka - aktivní hromosvod

Rádi byste si na svůj dům naistalovali tzv. aktivní hromosvod? Naši technici sledují tento novější typ bleskosvodu, který je schopný blesku předcházet. Aktivní hromosvody se objevily zhruba před dvaceti lety. Jejich elektronické zařízení, skryté uvnitř hlavice jímače, emituje těsně před úderem blesku sadu pulsů. Vysílá tak pulsující signál v přesně určené a řízené frekvenci. Tímto signálem (paprskem) vytvoří aktivní bleskosvod ionizační kanál pro snadnější a především včasné svedení bleskového výboje. Takový efekt mnohokrát zvětší ochranný prostor bleskosvodu. Uvádí se, že aktivní bleskosvody ochrání prostor o průměru až několika stovek metrů. Rádi Vám o tomto druhu hromosvodu podáme více informací, nebojte se nás kontaktovat.


Nezávazná poptávka